Undervisningstilbud /

Teoretisk fiskeribiologi (VPA)

Klassetrin: Gymnasium / HF / Teknisk Skole
Pris: kr. 600,- ekskl. entré til Nordsøen Oceanarium.
Max. - elever pr. hold
Varighed: 240 minutter

 

Bestandsestimering (VPA)

Dette er en øvelse, hvor metoder til bestandsestimering (VPA) anvendes på virkelige data fra en dansk fiskebestand. Eleverne foretager beregninger af og fremstiller grafer over bestandens tilstand aktuelt og gennem en årrække samt den forvende mængde fisk til fangst det kommende år. Dertil diskuteres effekten af fremtidige fiskeristrategier. Dette fører frem til anvendelse af PC-programmer, der kan foretage forudsigelser af bestandens tilstand og fangstens størrelse på grundlag af forskellige fiskeristrategier valgt af eleverne. Desuden leder den frem til de samfundsmæssige aspekter ved forskellige strategier. Opgavens matematiske sværhedsgrad kan reguleres efter elevernes evner og tilgængelige hjælpemidler.

Kommentar
Opgaven kan udføres på Nordsøen Oceanarium, eventuelt med hjælp fra attraktionen, eller på egen skole. Opgaven bygger på "Praktisk fiskeribiologi".