Undervisningstilbud /

Kom tæt på de sølvglinsende fisk - sild

Klassetrin: Børnehaveklasse - 3. klasse
Pris: kr. 700,- + 55,- i entré pr. elev. Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune.
Max. 28 elever pr. hold ( inkl. opgavesæt til brug på skolen )
Varighed: 60 minutter pr. hold

Silden - helt tæt på

Undersøgelse af døde og levende sild.

Gennem dialog og egne studier af døde sild i grupper på 2-3 personer arbejder eleverne med sammenhængen mellem fiskens udseende og levevis i vådlaboratoriet. Vi bruger stereolupper til at studere, hvordan silden æder sin føde. Ved akvarierne studerer vi fiskenes bevægelser. Et tilrettet forløb kan gennemføres på skoler i Hjørring Kommune.