Undervisningstilbud /

Tæt på fisk og fiskeri

Klassetrin: 4.-5. klasse
Pris: Tilbuddet er gratis og tilbydes kun for skoler i Hjørring Kommune. 
Varighed: Længerevarende forløb

Længerevarende forløb.

Over en længere periode arbejder klassen enkelt-, gruppe- og klassevis med fiskeri. Forløbet tager udgangspunkt i et halvdags-/dagsbesøg på en mindre jolle og en rundtur på havnen. Efterfølgende arbejdes der med tilknyttede delemner: 

Skolen: Meteorologi (vejrobservationer), simpel navigation (kompasøvelse), fiskerimetoder.

Havnen: Besøg på fiskeauktionen (efterfølgende Oceanariet).

Oceanariet: Studier af sammenhæng mellem fiskenes levevis og fiskerimetoder.

Forløbet afsluttes med fiskerens besøg på klassen, hvor eleverne præsenterer vejrrapporter, og fiskeren svarer på spørgsmål, som er samlet op undervejs i forløbet. Undervisningsmaterialer er udviklet til forløbet, hvortil kan knyttes et par timers minikursus for lærerne. 

Varighed: Forløbets omfang aftales mellemlæreren og Skoletjenesten o forbindelse med planlægningen. 

Forløbet afvikles primært april-november.