Undervisningstilbud /

Sælforsker for en dag

Klassetrin: 5.-6. klasse
Pris: kr. 900,- + 55,- i entré pr. elev. Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune.
Max. Elevtal efter aftale
Varighed: 2 - 2½ ( afhængigt af elevtal )

 

Hvordan arbejder en sælforsker?

Undersøgelse af sælers biologi og levevis.

Efter et oplæg i dialog om hvordan sælforskeren arbejder, arbejder eleverne gruppevis med iagttagelsesopgaver ved sælariet, hvor de anvender forskellige undersøgelsesmetoder og diskuterer sig frem til svar på spørgsmål om sælernes biologi og levevis. Metoder og resultater diskuteres som afslutning.

Forløbet gennemføres bedst først på dagen, inden der er mange andre gæster på Oceanariet.