Undervisningstilbud /

Op a' hawe' å tilbaws igen

Klassetrin: 7.-10. klasse
Pris: kr. 900,- + 55,- pr. elev for entré. Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. 
Varighed: 2 timer 30 minutter

Evolution med fokus på hvalernes udvikling

Med udgangspunkt i Oceanariets akvarier og udstillinger arbejder eleverne med udviklingen fra fisk over landpattedyr til havpattedyr. Herigennem introduceres de til og arbejder med begreber som variation, selektion, konkurrence og tilpasning. Der veksles imellem oplæg, dialog, gruppearbejde og opsamling, hvor grupperne fremlægger for hinanden.