Undervisningstilbud /

Mød Nordsøens dyr

Klassetrin: 1.-2. klasse
Pris: Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Pris for andre oplyses ved henvendelse.
Varighed: Længerevarende forløb

Længerevarende forløb

Ved en række besøg på Oceanariet (antal efter aftale med læreren) vil eleverne blive præsenteret for Nordsøens forskellige dyregrupper gennem studier af og nærkontakt med levende dyr i laboratoriet kombineret med iagttagelser af dyrene i akvarierne og udstillingerne. Der bruges enkelse observations- og opgaveark til brug på Oceanariet og til opfølgning på skolen, ligesom fotodokumentation er oplagt til brug her. 

Forløbets omfang aftales i forbindelse med planlægningen.