Undervisningstilbud /

Kryb og kravl - på havets bund

Klassetrin: 0. - 2. klasse
Pris: kr. 700,- efterfølgende hold 400,- + 55,- entré pr. elev. Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune.
Max. 14 elever pr. hold
Varighed: 45 minutter pr. hold
 

Undersøgelser af levende havbundsdyr i vådlaboratoriet.

Ved vådlaboratoriets vådbord studerer vi i grupper på op til 14 elever ad gangen søstjerner, søpindsvin, krebsdyr og muslinger. Under studiet af dyrene samtaler vi om dyrenes udseende og levevis - eleverne får mulighed for at røre ved de levende dyr. Bagefter studeres dyrene i akvarierne på egen hånd sammen med klassens lærer.