Undervisningstilbud /

Fiskeri på lavt vand

Klassetrin: 3.-6. klasse
Pris: kr 800,- pr. klasse. Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. 
Max. 28 deltagere pr. hold
Varighed: 90 minutter

Vi går på jagt efter dyr og planter på det lave vand ved Hirtshals Øststrand.

Efter en kort introduktion til lokaliteten kommer eleverne med bud på, hvilke dyr der lever her. De indfangne organismer artsbestemmes og deres udseende og levevis studeres i lupper. Der afsluttes med en gennemgang af, hvad der er fundet i forhold til levevis og livscyklus. 

Husk praktisk tøj - gerne skiftetøj og håndklæder. 

Klassen møder Skoletjenesten på P-pladsen ved Sigurd Espersensvej. Se oversigtsfoto. I tilfælde af dårligt vejr, kan Hirtshals Ny Jollehavn bruges som alternativ. Her bruger eleverne Skoletjenestens redningsveste under fiskeriet. Fiskeriet kan kun gennemføres maj-juni og august-september. 

Maj-juni og august-september kan forløbet afvikles på andre strande i Vendsyssel, hvor forholdene er til det. Skoletjenesten rykker ud med trailer alt grejet på det sted, vi har aftalt at mødes med jer. For skoler uden for Hjørring Kommune koster forløbet 1000 kr. pr. rime - inklusiv vores transporttid til og fra stedet. Pris aftales på forhånd. 

Se oversigtsfoto med rute og mødested.