Undervisningstilbud /

Evolutionsbiologi - fisken gik i land, eller hvad?

Klassetrin: Gymnasium / HF / Teknisk Skole
Pris: kr. 1400,- ekskl. entré til Nordsøen Oceanarium.
Max. 28 elever pr. hold
Varighed: 120 minutter
 

Formålet med forløbet er, med udgangspunkt i udformningen af nogle nulevende fiskearters svømmeblærer eller mange på samme, at give eleverne et eksempel på evolution og de muligheder variationen giver for at indtage nye levesteder og miljøer. Desuden er formålet at fremme forståelsen for begreber som variation, evolution, selektion og tilpasning.

Det samlede forløb består af en laboratorieøvelse og et opgavesæt til løsning i udstillingen og ved akvarierne. Opgavesættet kan vælges fra.

Underviser: Elisabeth Friis-Rødel, biolog.