Undervisningstilbud /

En marin fødekæde -  alt spiller en rolle!

Klassetrin: 4.-7. klasse
Pris: kr. 800,- ekskl. entré til Nordsøen Oceanarium.
Max. 28 elever pr. hold
Varighed: 90 minutter
 

Hensigten med dette forløb er at vise, hvordan planteplankton er grundlag for livet i havet, og hvordan havets fødekæder er bygget op. Der indledes med en gennemgang, hvor en marin fødekæde opstilles. Der arbejdes praktisk med de enkelte led i fødekæden: Plante- og dyreplankton, sild og torsk. Planktonet undersøges i stereolupper og man studerer fødeoptagelsen hos sild og torsk. Forløbet afrundes med en gennemgang af menneskets placering i fødekæden.