Undervisningstilbud /

En marin fødekæde -  alt spiller en rolle!

Klassetrin: 4.-6. klasse
Pris: kr. 900,- + 55,- i entré pr. elev. Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune.
Max. 28 elever pr. hold
Varighed: 90 minutter
 

Fra plankton til spisebord

I dialog med eleverne introduceres og eksemplificeres fødekæder. Herefter studerer eleverne enkeltvis frisk plankton samt sild og torsk til dissektion i grupper à 2-3. Plankton, sild og torsk samt sidstnævntes fødeemner sættes afslutningsvis ind i fødekæder – begrebet fødenet introduceres. Forløbet kan kombineres og afvikles i forbindelse med besøg på fiskeauktionen.