Undervisningstilbud /

Undersøgelse af bifangst i hummerfiskeri

Klassetrin: Gymnasium/HF

Pris: 1600 kr. ekskl. entré til Oceanariet

Max antal: 28 elever pr. hold.

Varighed: 180 minutter

I dette undervisningsforløb undersøger eleverne bifangst indsamlet fra kommercielt trawlfiskeri efter jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat som et led i overvågning af fiskeriets indvirkning på bundfaunaen før og efter indførelsen af mere selektive trawl.

Forløbets formål:

  • At eleverne er med til at skabe og deltager i et naturovervågningsprojekt – og dermed får indblik i hvordan naturovervågning kan foretages.
  • At eleverne med alle sanser stifter bekendtskab med en meget artsrig bundfauna, som de kun vanskeligt selv kan komme til at indsamle, og som kun i begrænset omfang kan ses i Oceanariets akvarier.

At eleverne får forståelse for videnskabelig metode, ved at der skabes undring og faciliteres autentiske spørgsmål fra eleverne, der kan føre til problemformuleringer, som eleverne kan/har lyst til at arbejde videre med klasse-, gruppe- eller enkeltvis og i større projekter.

Underviser: Elisabeth Friis-Rødel, biolog.