Skoletjenesten /


Undervisning på mange niveauer

Nordsøen Skoletjeneste har til huse på Nordsøen Oceanarium, Nordeuropas største akvarium.

Nordsøen Oceanariums Skoletjeneste tilbyder undervisning på niveauer fra førskole til videregående uddannelser. Skoletjenesten drives i samarbejde mellem Oceanariet og Hjørring kommunale skolevæsen.
Ud over tilbud til ude fra kommende skoler, laver Skoletjenesten kortere og længere undervisningsforløb for Hjørring Kommunes skoler og institutioner.

Entré og undervisning er gratis for skoler og institutioner beliggende i Hjørring Kommune mod forudgående bestilling.

Oceanariets historie og målsætning

 

Ideen til et akvarium i Hirtshals opstod blandt en række lokale politikere og erhvervsfolk i kommunen i midten af 1970´erne. Efterfølgende udviklede ideen sig til et forslag om at oprette et fiskeriforskningscenter, hvor et offentligt tilgængeligt akvarium og museum skulle være centrets vindue udadtil.

Projektforslaget blev godkendt af staten og indebar bl.a. at der blev oprettet afdelinger af det daværende Danmarks Fiskeriundersøgelser og Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium ved Nordsøcentret, som blev navnet på det nye center.
Nordsømuseet, der i sin endelige form blev et integreret akvarium og samtidsmuseum for moderne fiskeri, blev indviet i januar 1984. Institutionen blev statsanerkendt som et kulturhistorisk museum.

Der var i åbningsåret budgetteret med et årligt besøgstal på 145.000, men ved årets slutning havde 250.000 personer besøgt Nordsømuseet.

I 1998 blev Nordsømuseet udvidet med oceanariet, det store akvarium med 4,5 mio. liter vand, til præsentation af pelagiske Nordsøfisk. Indvielsen blev foretaget af Nordsømuseets protektor H.K.H Prinsesse Alexandra. Udvidelsen betød en vækst i besøgstallet i det første år til ca. 440.000 gæster.

I 2001 blev det nye sælarium og udendørsområde med legeplads og café indviet.
I december 2003 ødelagde en voldsom brand hele oceanariebygningen. Genopbygningen varede 18 måneder, hvorunder kun den gamle bygning og sælariet var tilgængelig for publikum. Oceanariet er igen åbent. Det var under denne brand, at den berømte klumpfisk, Klumpe, døde.

Nordsøen Oceanarium i dag
I 2007 skete en organisatorisk sammenlægning af Nordsøcentret og Nordsømuseet, og fra 1. januar 2008 ændredes navnene til hhv. Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium.

Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Forskerpark er økonomisk og juridisk selvstændige virksomheder, men med fælles administration herunder en fælles direktør.

Nordsøen Oceanarium har status som et statsanerkendt zoologisk anlæg og modtager som sådan en årlig begrænset støtte fra Kulturministeriet. Ca. 90% af drift og vedligeholdelse dækkes af entréindtægter.


Målsætning
Nordsøen Oceanariums målsætning er at indsamle og formidle viden om livet i Nordsøen og udnyttelsen af Nordsøens ressourcer. Indsamling og formidling tager udgangspunkt i samtiden.

Nordsøen Oceanarium skal fremvise et bredt udsnit af dyr og planter fra Nordsøen, og formidlingen skal sikre at forståelsen for dyrenes adfærd, levevilkår, det marine miljø og for en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne øges.